Tidligere statsminister Gunnar Knudsen (1848-1928) tok patent på flat takstein 8. mars 1895. Han hadde åtte år tidligere etablert Borgestad teglverk og chamottefabrik i Skien. Teglverket var det første moderne i stor stil her i landet og Knudsen var lydhør overfor tekniske og materielle fremskritt. Teglverket var bl.a. beregnet for helårsdrift, noe som ingen andre norske teglverk fikk til før langt ut i 1950-årene.

Denne type takstein ble svært populær i hele landet, og enkelte steder påbudt fordi den var mer brannsikker enn enkelkrom takstein. Steinen var nemlig falset, og dermed tettere enn krom stein. Eventuelle gnister trengte dermed ikke inn under steinen. Selv om Knudsen var først ute, var det flere produsenter som tok patent på tilsvarende stein, men med noe ulik design.

Mange kaller i dag denne type takstein for "Fredrikstadsten". Bakgrunnen er at Fredrikstad-firmaet P. B. Andersen & Sønner produserte den såkalte "Fredrikstadpressa", som kunne masseprodusere den flate taksteinen. Maskinen ble raskt populær ved en rekke teglverk. I tillegg tok Anton Syversen patent på en tilsvarende takstein i år 1900. Store produsenter av flat takstein var bl.a. Fredrikstad Forenede Teglverker, Hoelstad Teglverk og Onsager Teglverk.

Knudsen selv gikk etterhvert over til andre produkter. Teglproduksjonen ved Borgestad ble lagt ned i 1912, men fabrikken levde videre og eksisterer den dag i dag. Les mer om Borgestad Fabrikker.

Bildene nedenfor viser patentsteinen produsert ved Hoelstad Teglverk i Ås.

 

Claes Lampi, 2. oktober 2013