Heby og omegn var Sveriges kjerneområde for taksteinproduksjon i over 100 år. Mellom 50 % og 70 % av svensk takstein kom fra dette området i perioden 1870 til 1970. Det produseres fremdeles takstein i nabobyen Vittinge, men dette er en fullmodernisert fabrikk. De gamle produksjonsmetodene finner vi kun igjen på et lite museum i Heby.

Museet befinner seg i en gammel bryggeribygning. Desverre ble nær sagt alt av bygninger og inventar fra svensk taksteinproduksjoner revet og kastet på 1980-tallet. Kun noe produksjonsutstyr ble tatt vare på, som vi ser av bildene nedenfor.

Svensk taksteinproduksjon

Av ulike årsaker hadde man ganske forskjellige måter å produsere takstein på i Norge og Sverige. De viktigste forskjellene lå i formingsteknikken og brenningsteknikken. I tillegg kan vi bemerke at svenskene i stor grad produserte dobbelkrom takstein, mens vi i Norge kun produserte enkeltkrom og flat.

I videoen nedenfor ser vi et eksempel på hvordan dobbelkrom takstein ble formet.

Leire ble ekstrudert (presset ut) i en strengpresse, og steinene ble kappet løpende. Videoen viser den klassiske svenske dobbelkrummede taksteinen.

I Norge hadde man ikke slike maskiner. Her ble steinene trykket ut i en form en og en. (I såkalte eksenterpresser). I Sverige ble denne metoden primært brukt på mønestein.

En annen viktig forskjell var som nevnt brenningsmetodene. Svenskene var svært opptatt av at steinen ikke skulle berøres av åpen flamme, og utviklet derfor en egen type takstein-ovn for å få til dette. I Norge ble takstein og murstein brent i samme ovn, og steinen kom lett i kontakt med flammene. Norsk og svensk takstein har dermed betydelig ulikt fargespill. Dette er verdt å merke seg ved f.eks. rehabilitering.

Bildene nedenfor viser ulike munnstykker, maskiner og verktøy. Alt utstilt ved Heby tegelbruksmuseum i Sverige.

Claes Lampi, 05.08.2016. Alle foto: Claes Lampi