Gjenbruk av murstein er temaet for en masteroppgave fra NMBU.

Det er Anita Spjøtvold som har skrevet oppgaven, og i sammendraget skriver hun: "Teglsteinens høye økonomiske og miljømessige produksjonskostnader, samt en lang teknisk levtid, gjør den til et ypperlig materiale for ombruk". 

Over hele steinens levetid vil CO2-regnskapet være tilnærmet lik null.

Masteroppgaven er vel verdt å lese, og kan lastes ned fra Bibsys Brage. Se også siden om gjenbruk av murstein her.