Teglverk.no presenterer her en kortfilm fra tidligere Kristiania teglverk. Eksisterende bygning er fa 1936, og har stått urørt siden verket ble nedlagt på 1960-tallet.

Dette er et av svært få teglverk i Norge hvor bygningen med ringovn står intakt igjen. Bebyggelsen har høy kulturhistorisk verdi. Kristiania teglverk er også et kulturminne med lokal verdi, tilknyttet 1890-årenes byggeboom i hovedstaden.