Arbeiderbolig fra Holstad teglverk. Foto: Claes Lampi

Teglverksarbeiderne i Norge var dårlig organisert og bransjen var prega av dårlige arbeidsforhold. På Holstad skal forholdene ha vært enda verre enn det som var vanlig. Les Petter Vellesens utmerkede artikkel om streiken på Holstad teglverk.

Utgitt i Arbeiderhistorie 2018 (Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek).