Historisk statistikk viser at norske teglverk eksporterte i overkant av 55 millioner takstein i perioden 1880-1946. I gjennomsnitt er dette omlag 840 000 takstein per år, selv om vi ut fra grafen ser at det varierte betydelig fra år til år.

I samme periode importerte vi drøyt 60 millioner takstein. Importen har altså vært noe større enn eksporten. Det er forsåvidt ikke overraskende. Det meste av glasert takstein kommer fra utlandet, i tillegg har bl.a. svensk, dansk, hollandsk og tysk takstein alltid hatt et godt rykte.

Ut i fra tallene ser vi at perioden mellom 1890 og 1915 skiller seg ut. I denne 25-års perioden var det netto eksport av norsk takstein. Dette var også høydepunktet for norsk taksteinproduksjon, da vi bl.a. eksporterte mye av de patenterte flate taksteinene som er unike for Norge.

Claes Lampi 18.11.2018.
Kilde: Zakariassen, Teglindustriens historie