A/S Gann-Graveren (Sandnes Tegl AS)

1. januar 1976 fusjonerte A/S Graverens teglverk og A/S Ganns potteri- og teglverk. To av de eldste bedriftene i Sandnes sluttet seg dermed sammen, førstnevnte grunnlagt i 1852, sistnevnte grunnlagt i 1873. De opprinnelige selskapene hadde drevet teglverk kontinuerlig fra starten.

Det nye aksjeselskapet fikk en aksjekapital på kr. 4.200.000 etter oppskriving til gjennomsnittlig 350 prosent av de to fusjonerte selskapenes aksjekapital, som hver var på kr. 600.000. Navnet på det nye selskapet ble A/S Gann-Graveren.
Bakgrunnen for fusjonen var å oppnå rasjonell utnyttelse av de samlede ressurser, som i begge selskaper var av betydelig størrelse. Samtidig fører man videre de gamle tradisjoner som disse to verkene representerer.

All teglproduksjonen ble konsentrert om verket i Graveren som fikk investeringer på i alt ca. kr. 15.000.000. Produksjonshallen hadde en gulvflate på 3.700 m2. Driften ved verket i Kvelluren (Ganns) ble stanset 20. mars 1976 og all produksjon av teglvarer overført til verket i Graveren.

Verket hadde tunnelovn og maskiner med høy grad av automatisering. Årskapasiteten var femten millioner stein. Produkttypene var fasadestein, glatt og overflatebehandlet, samt forskjellige spesialiteter for byggemarkedet. Verket hadde dessuten avdeling for keramikkproduksjon.

Da fusjonen trådte i kraft 1. januar 1976 fikk teglverket dobbelt lederskap. Jakob Wiig-Hanssen, tidligere disponent for Graverens teglverk og Daniel Frafjord, tidligere disponent for Ganns potteri og teglverk, ble likestilte disponenter med hvert sitt fagområde. Wiig-Hansen fikk ansvaret for det forretningsmessige og Frafjord for alle kundeforhold.

Ordningen med dobbelt lederskap fungerte godt, men Daniel Frafjord ønsket å trappe ned av aldersmessige årsaker. På styremøte 28. august 1980 blir derfor Wiig-Hanssen ansatt som administrerende direktør. Frafjord fikk ansvar for handelsavdelingen.

Teglverket het Sandnes Tegl AS de siste årene før nedleggelse. Verket ble etter alt å dømme nedlagt 21. desember 1994.

Teglverket lå i innerste del av Gandsfjorden. Dette er nå fylt ut, og rester av teglverket utgjør i dag eldste del av kjøpesenteret Maxi Sandnes.

Kilder:

  • Hanssen, Jakob Wiig (2004). Historien om Gann-Graveren. I Sandnes historie- og ættesogelag. Årbok nr. 7,2004.
  • Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.
  • E-post fra Bjørn Hugo Pettersen 15.04.2015
  • E-post fra Ola Wiig-Hanssen 08.04.2021

Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *