Gjenbruk av takstein

Gjenbruk av tegl er både miljømessig, estetisk og kulturhistorisk fornuftig og riktig.

Foto: Claes Lampi

Fra et miljøsynspunkt er gjenbruk av bygningsmaterialer både energiøkonomisk og ressursbesparende. Teglprodukter har ekstremt lang levetid og vil derfor være et bærekraftig miljøprodukt over tid, selv om produksjonen er energikrevende. Men vi snakker her om produkter som kan holde i flere hundre år.

Estetisk er også gamle teglprodukter vel verdt å ta vare på. Det finnes for eksempel ingen moderne metoder for å kopiere gammel takstein. Det finnes ingen teglverk i Norge, og ingen moderne teglverk i Europa kan produsere gode kopier. Årsaken er rent fysisk; dagens europeiske produksjon bruker ikke norsk leire, de har andre formingsmaskiner og brenningsteknologier. Det vil derfor være nær sagt umulig å få det samme uttrykket med ny stein.

Vi håper derfor du tar vare på ditt gamle tak!