Bumerker på teglstein

De færreste teglverk merket steinen de produserte. Det gjør det ofte vanskelig å spore opp steinens alder og opprinnelse. Men enkelte teglverk har trykket inn navn eller initialer på steinen. Her listes opp de mest kjente bumerkene.

BumerkeTeglverk
Ulike trykk av bumerket A/S F.f.T. Dette var en sammenslutning av flere teglverk som hadde litt ulik design på bumerket.
A/S Fredrikstad forenede teglverker (f.f.t)
Hoelstad teglverk i Ås, Akershus. Produserte takstein av svært høy kvalitet. Leverte også mye sortglasert takstein.
And. H. Kiær & Co. Fredrikstad. Torp Brugs teglverk (Wieleverket)
Torp Brugs teglverk (Wieleverket)
Evje teglverk i Fredrikstad. Dette teglverket er kjent for sin dobbel-X takstein. Som egentlig er to A-er, initialene til eieren Anton Apenes.
Rytterager teglverk. Funnet ved Bønsnes kirke.
Vevelstad Verk
Opstad teglverk, Hå i Rogaland.
Ukjent bumerke «VG» funnet i Brevik.
Skarpnes teglverk
Trolig Greåker Teglverk A/S som var eid av Sanne og Soli Brug.
Rakkestad teglverk (Bodals teglverk)
Onsager teglverk
Munkehagen teglverk (Møllhausen)
Norsk molersten fra Nærsnes teglverk
Nes teglverk (Oslo). Maridalen.
Økernlund teglverk
Malde teglverk utenfor Stavanger. Eid av forfatteren Alexander Kielland fra 1869 til 1881. Derav navnet på teglsteinen.
Havnens teglverk i Oslo
Grini teglverk i Oslo
Galleberg bruk og teglverk i Sande, Vestfold
A/S Graverens teglverk i Sandnes, Rogaland.
Örebro takpannefabrik, nedlagt i 2014
Svendengen teglverk
Trolig Jordal teglverk i Oslo.
Eidsvold Værks teglverk
Borgestad teglverk og chamottefabrik. Produserte ildfast stein etter at de la ned teglproduksjonen i 1912. Slo seg senere sammen med Höganes i Sverig.
Ukjent ildfast stein
Trondhjems aktieteglverk. Foto: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum / DigitaltMuseum.