Kan tekkingen brukes om igjen?

Ja, som regel kan den det. Gjenbruk av takstein er både miljømessig, estetisk og kulturhistorisk fornuftig og riktig. Undertaket må skiftes med jevne mellomrom, men taksteinen kan holde i flere hundre år.

Foto: Claes Lampi

Det er tilstanden på undertak, beslag, renner, vindskier etc. som avgjør om man må legge om taket. Selv om du har gammel takstein betyr ikke det at taket må tekkes om, såfremt alle takets bestanddeler ellers er intakt. Om en takstein knekker og alt annet ser bra ut holder det som regel å skifte den knekte taksteinen.

Dersom du imidlertid må legge om taket vil vi anbefale følgende fremgangsmåte:

Sørg for å ha nok stein

Før du begynner bør du beregne hvor mye stein du har bruk for. Det vil alltid være litt svinn, og i tillegg vil det ofte være behov for å kappe stein på nytt. Du bør derfor i god tid kjøpe inn et lite lager av stein slik at du har nok stein før du begynner omtekkingen. Ofte kan det dreie seg om 10-20 % av totalmengden. Sjekk bruktmarkedet.

Ta av gammel takstein

Skal undertaket skiftes kan gode takstein tas pent av og legges på egne plattformer på taket, eller tas ned på bakken. I noen tilfeller kan deler av tekkingen legges på stillaset. Men vær klar over at tekkingen veier minst 50 kg per kvadratmeter. Det ideelle er å få steinen ned på bakken. Nede på bakken er det enklere å sortere steinene, skrape mose og gjøre dem rene.

For å få steinen ned på bakken har man minst to alternativer: Du kan lage en renne av to bord spikret i vinkel der en sender og en tar imot. Eller du kan lage en enkel heismekanisme som heves og senkes med et tau og en talje.

Omtekking

Når undertaket er reparert og skiftet, kan den gamle taksteinen legges på plass igjen. Det er ofte et lite puslespill for å få steinen til å ligge godt. Dette avhenger av type stein. Håndstrøket enkelkrum stein er noe vanskeligere å legge en maskinpresse falset stein. Men det er bare å prøve seg frem.

Det første året etter omtekking bør man følge godt med på takets utvikling. Det kan være at noen stein forskyver seg og at man må justere litt på steinene. Men etter hvert vil taket sette seg og vare i mange år fremover. Det ligger fremdeles tegl-takstein fra både 1700- og 1800-tallet på norske hus.

Les mer om vask av takstein, myter om tegltak og ulike typer takstein.