Vedlikehold av tegltak

Alle tak må vedlikeholdes. Du bør defor ta en grundig titt på taket ditt hvert år. Fortvil ikke hvis du oppdager noe som er i uorden, for da kan du jo gjøre noe med det før det oppstår skade.

Foto: Claes Lampi

Omgivelsene

Nedfall fra trær er en viktig årsak til mose og algevekst på taket. Man kan derfor vurdere beskjæring eller hugst dersom det ikke går utover hagen for øvrig. Av og til kan historiske trær være vel så viktig å bevare, så dette blir en avveining.

Taksteinen

Kontroller at ingen takstein er skadet. Kikk etter sprekker eller frostsprengninger. Tilgroing er ikke et problem i seg selv, men mye mose kan føre til at taksteinen trekker unødvendig mye vann. Dette kan føre til frostsprengning. Skrap forsiktig av mosen og kontroller taksteinens overflate.

Kjenn også etter at all takstein ligger fast. Hvis noen er løse, kan det komme av skadet lekt. Løft på den løse taksteinen og kontroller. Se etter rustne eller ødelagte spiker og skift det som er mulig å skifte. Begynner lektene å bli svært slitte må man vurdere å skifte undertak.

Tetting

Om mulig, kontroller taket fra undersiden, gjerne med en fuktmåler. Kikk etter sopp eller fuktflekker. Kontroller spesielt nøye ved møne og vinkler. Kontroller tetningene utenfra ved møne, takvinkler og gjennomføringer. Inntørkede pakninger og tetningsmaterialer bør skiftes. Kontroller at trevirket under dårlige tetninger ikke er fuktskadet.

Sikkerhetsutstyr

Det er viktig at alt sikkerhetsutstyr, som stiger, broer og snøfangere er sikre. Kikk etter rust og sjekk at delene sitter ordentlig fast.

Piper, ventilasjon og blikkenslagerarbeider

Utvendig rust på blikkdeler som luker eller skorsteiner kan fjernes ved å slipe ned og male om. Deler som er angrepet av rust kan ha en dårligere funksjon, så kontroller dem nøye. Skift om nødvendig.