Lekter og sløyfer

Ved ombruk av takstein er det viktig at undertaket holder høy kvalitet. Gammel takstein, spesielt enkelkrummet, er ikke teknisk tett. Derfor må undertaket tåle både vann og lys uten å ta skade. Bruk gjerne fagfolk til å legge undertaket, men sørg for å gi dem god veiledning. Man må ofte velge materialer som ikke følger dagens standard, og det krever tett dialog med fagfolk for å finne de beste løsningene.

Undertak fra 1924 uten sløyfer. Lektestørrelse 23×37 mm. Foto: Claes Lampi

Når det gjelder lekter og sløyfer, er det verdt å merke seg følgende:

Sløyfene ligger loddrett direkte på takpappen, under lektene, fra raft til møne. De bør normalt ligger over taksperrene (dvs. den bærende konstruksjonen i taket), men på gamle hus kan avstanden mellom taksperrene tilsi at dette må fravikes. Det finnes også hus uten taksperrer. På eldre hus må man derfor gjøre en vurdering av hvor sløyfene best bør ligge. Ta utgangspunkt i taksperrene. Avstand mellom sperrene bør ikke overstige 60 centimeter.

Lektene monteres i takets lengderetning, altså oppå sløyfene, og danner feste for taksteinen.

Frem til 1930-tallet var det vanlig å ikke bruke sløyfer, kun lekter. Det gir noen utfordringer ved restaurering i dag. Bruker man dagens standard på sløyfer og lekter, vil taket fort bli 3-5 cm høyere enn opprinnelig. Dette kan høres lite ut, men vil være godt synlig fordi man da må bruke større beslag ved takrenner og nedløp. For å unngå dette anbefaler teglverk.no å bruke noe mindre dimensjoner på sløyfene enn dagens standard.

Moderne undertak er dimensjonert for å få god luftgjennomstrømning under tett betongstein og annen moderne taktekking. Eldre tegltak er ikke like tette, og kan dermed klare seg med noe mindre dimensjoner på lekter og sløyfer. Vet du størrelsen på de opprinnelige lektene, bruk gjerne det samme. Standard i dag er minimum 30 mm, men tidligere var det vanlig å bruke 23 mm. Fortsett gjerne med det.

Dagens sløyfer har en minimumshøyde på 23 mm. Men også her bør man vurdere mindre dimensjoner, gjerne ned i 14-18 mm. tykkelse – i spesielle tilfeller helt ned i 9 mm. Dette må vurderes fra tak til tak, ut i fra bl.a. taksteinen som skal brukes, takhellingen, luftsirkulasjon, nærliggende vegetasjon etc.

Til å feste sløyfer og lekter bør man bruke spiker med korrosjonsbeskyttelse. Man bør unngå skruer. For det første fordi det opprinnelig ikke ble brukt skruer på eldre hus, men også fordi det kan gjøre det vanskeligere å ta av sløyfer/lekter neste gang taket må legges om (tenk 50-70 år frem i tid).

Lekteavstand

Skal du legge om taket og gjenbruke steinen, husk å mål lekteavstanden før du fjerner gamle lekter. Det er uansett fornuftig å dokumentere alt man fjerner av materialer; lekteavstand, lektestørrelse, plassering av lekter etc. Ta bilder.

Hvis du har gammel stein, og ikke vet lekteavstanden, er det enkleste å måle seg frem på bakken. Legg 3-4 lekter på bakken og deretter legger du taksteinen på lektene. Legg gjerne et område på minst 1 m2, og du vil raskt finne korrekt lekteavstand. Gammel stein har ofte merker der de har overlappet.