Mosebeslag

Ønsker du å redusere alge- og moseangrep på taket? En mulig løsning kan være å montere et bånd av kobber eller sink på taket. Strekk tråden eller båndet langs mønet fra gavl til gavl slik at den er i kontakt med taket. Det finnes også andre typer mosebeslag som kan brukes.

Når det regner vil en kjemisk prosess (korrosjon) føre til at mose og alger ikke så lett fester seg. Alt vil ikke forsvinne, men angrepet vil reduseres. Har du mye mose og alger på taket fra tidligere, så kan det ta noen år før du ser bedringer.

Men som alltid på gamle hus, er det viktig at slike beslag synes minst mulig, helst ikke i det hele tatt. Historisk sett har ikke slike beslag blitt brukt.

Hvis du lurer på hvordan effekten av mosebeslag kan se ut, ta en titt på nedsiden av eldre skorsteiner og luftepiper. Der har ofte beslaget rundt skorsteinen sørget for å redusere mose- og algeangrepet betydelig på nedsiden, som vist på bildet under.

Foto: Asle Johansen