Snøfangere

På mange eldre hus har det opprinnelig ikke vært snøfangere. I dag kan man gjerne montere slike, men sørg for å få tak i noen som synes minst mulig. Husets femte fasade tar seg ikke bra ut med store beslag og stenger. Et beslag nederst på taket vil også kunne føre til unødvendig høy belastning på enkelte deler av taket.

Det finnes imidlertid snøfangere som er lite synlige og i samme farge som steinen. Dette er gjerne små beslag som klipses over større deler av takflaten. Slike beslag kan med fordel benyttes.

Når det er sagt, så kan man gjerne vente en sesong eller to før man monterer snøfangere. Mange eldre tegltak holder godt på snøen på grunn av ujevnheter, falser etc. Dersom snøfall ikke er noe problem, så kan man godt leve uten snøfangere. Dette blir selvsagt en individuell vurdering. Sikkerhet må alltid komme først.