Skorstein i tegl

Teglsteinspiper er generelt holdbare, trygge og solide piper. En teglsteinspipe uten skader fungerer utmerket som motor til ildstedet. Gamle skorsteiner blir imidlertid slitt og bør med jevne mellomrom rehabiliteres. At teglsteinpiper sjelden mures i nybygg i dag er mer et spørsmål om pris og byggeteknikk enn kvalitet.

Foto: Claes Lampi

Pipetoppen

Spesielt utsatt er pipetoppen (den delen som er på taket i friluft). Vær og vind vil med årene tære på pipen, og det vil av og til være nødvendig med reparasjon og ny muring. Den vanligste feilen som blir gjort når piper mures om, er at detaljene rasjonaliseres bort og at de mures for spinkle. Bildet viser eksempel på dette, en nystøpt slank pipetopp fra 2009. Gamle piper var ofte mer omfangsrike. I dag kan vi mure dem slankere, men utseendemessig er ikke det alltid så vellykket. Ta hensyn til det når du fornyer pipen på huset ditt.

Innvendig rehabilitering

Skorsteiner i tegl blir med tiden slitt innvendig, noe som kan føre til dårlig trekk og røykutslag. En klassisk årsak er at man skifter ildsted og endrer plassering av røykrør inn i skorsteinen. Det gamle hullet blir ikke murt skikkelig igjen, og man får et sår innvendig. Den innvendige pussen vil også på sikt forvitre. Dette er ikke bare en fare for dårlig trekk, men det gir også brannfarlige skorsteiner. Enkelte firmaer er eksperter på rehabilitering av skorsteiner, og det anbefales at man kontakter et av disse firmaene for inspeksjon og rehabilitering.

Rør eller glidestøp ved rehabilitering?

Dersom man må rehabilitere pipeløpet har man gjerne valget mellom å sette inn et moderne rør eller gjennomføre en glidestøp. Svært mange fagfolk vil anbefale rør, men i de fleste tilfeller er det også mulig med glidestøp.

Å sette inn et rør i eksisterende teglsteinspipe er en enkel og trygg måte å gjenbruke eldre teglsteinpiper på. Samtidig er det noen ulemper man bør være klar over:

  • Tverrsnittet på pipeløpet blir redusert. Skal man fyre med mange ovner samtidig kan dette bli en utfordring.
  • En eventuell senere utskifting eller rehabilitering av pipen er mer komplisert når man har støpt inn et rør i pipen.
  • Et rør kan også gjøre det vanskelig å sette inn flere ildsteder eller flytte på inntak mellom ovn og pipe.

En glidestøp vil ideelt sett tilbakeføre pipen til opprinnelig tilstand. Da tetter man først eventuelle krater før man fyller fuger og sprekker. Fordelen er at opprinnelig tverrsnitt opprettholdes og at man enklere kan gjøre tilpasninger og reparasjoner senere. Ulempen er at innvendig støp kan løsne ved for eksempel feiing, og at prosessen må gjentas med jevne mellomrom. Erfaringsmessig holder likevel en god glidestøp minst 30-40 år.

Valget mellom rør eller glidestøp avhenger også av husets konstruksjon og eventuelle ombygginger og tilpasninger rundt og ved pipeløpet.