Vask av takstein

Har du mose på taket? Ser taket skittent ut? Kan det vaskes? Hva med høytrykksspyling? Det er ikke lett å vite hvordan taket skal vedlikeholdes. Men taket er husets femte fasade og trenger vedlikehold som alt annet. Vask og rens kan være en løsning. Men husk: Gammel teglstein har aldri vært helt ren i fargen, selv ikke da den var ny. Les mer om patina på gammel teglstein.

Nyvasket takstein. Foto: Claes Lampi

Nedenfor får du noen tips om hva du kan og bør gjøre hvis taket må vaskes eller renses.

Vask er i utgangspunktet ikke nødvendig

Det første rådet er at vask i utgangspunktet ikke er nødvendig. Mose kan med fordel skrapes av, men man trenger ikke bruke mye energi på å fjerne gammel skitt og lav. Taksteinen er like god og holdbar selv om den ikke er helt ren. Gammel takstein vil uansett aldri bli helt naturrød slik moderne takstein kan være. Avhengig av formings- og brenningsmetodene som ble brukt, finnes gammel takstein i mange ulike nyanser og fargetoner.

Enkelte stein kan også være belagt med tjære. Dette er omtrent umulig å fjerne. Det anbefales at man bare børster eller vasker steinen og lar tjærebelegget sitte på.

Det er også verdt å merke seg at effekten av vask har begrenset varighet. Etter 10-12 år har ofte taksteinen fått tilbake sitt belegg av alger, lav og mose.

Av og til kan man likevel ønske å vaske steinen. Det blir en individuell vurdering ut i fra steinens kvalitet og utseende. Da er det litt ulike metoder avhengig av om steinen ligger på taket eller er tatt ned.

Hvis steinen ligger på taket

Hvis steinen ligger på taket er det best å skrape av eventuell mose og skylle med hageslange fra toppen og ned. Bruk vanlig kost for å få av mosen. Høytrykkspyler med lavt trykk kan være en løsning dersom taksteinen er tett med fals. Men unngå høytrykkspyler hvis du har enkelkrum takstein uten fals der vann og søle kan trenge inn under steinen. Også med vanlig hageslange bør man være forsiktig dersom det er fare for mye vanninntreningen mellom steinene.

Hvis steinen er tatt ned fra taket

Hvis du først skal vaske steinen er det best å vaske en og en stein etter at de er tatt ned fra taket. Dette er en tidkrevende øvelse, men resultatet blir som regel bra. Du har da to muligheter:

Med høytrykkspyler: Legg steinen utover på bakken. Spyl av med moderat kraft (maks 140 bar). Prøv litt ulike dyser. Skitten vil ofte prelle av.

Håndvask: Bruk stålbørste, oppvaskbørste, svamper, drill med børste eller lignende. Dette er et mer omfattende arbeid, men noe mer skånsom mot steinen. Har man svært gammel og porøs stein, bør man prøve håndvask før høytrykk.

Såper og kjemikalier

Tidligere har vi anbefalt ulike såper og kjemikaler, som kraftvask og klorin. Dette frarådes i dag. For det første fordi det ikke er bra for miljøet. Men også fordi effekten er minimal. Spyling med vann og mekanisk rensing med børste gir like ren stein.