Flate taksteiner ble populære fra slutten av 1800-tallet. En årsak var at krum takstein ble forbudt i flere byer fra slutten av 1890-tallet. Flate taksteiner har nemlig tett fals, og var i mange tilfeller mer brannsikre enn kromme taksteiner. Eventuelle gnister ville dermed bli stoppet på et tak med flat takstein.

Det var Gunnar Knudsen, som senere ble statsminister, som patenterte den mest kjente flate taksteinen 8. mars 1895. Ofte kalt patentstein og av og til stemplet med patentnummer 5285. En rekke teglverk begynte å produsere disse med noe ulik design. Feilaktig oppgis ofte Anton Syversen fra Fredrikstad som patentinnehaver av denne steinen. Syversen konstruerte imidlertid en taksteinpresse som ble populær både i Fredrikstad og andre steder i landet. Men også andre flate taksteiner ble patentert. Carl G. Walle tok patent på tre stykker. Johannes F. Tollovrud, Ant. Apenes og Sv. Nielsen tok også patent på sine steiner.

Bla i boken nedenfor for å se ulike typer flate taksteiner.