Av og til vil det være umulig å skaffe gammel takstein til gjenbruk. Det kan være mange praktiske hindringer i veien som gjør at man ender opp med å kjøpe ny taktstein. Man ønsker likeve å gjøre det beste ut av det ved å kjøpe en kopi av sin gamle takstein.

Ofte velger man da uglasert naturrød takstein i den tro den vil elde slik gammel norsk teglstein tilsynelatende har gjort. Men desverre vil ikke en moderne, naturrød teglstein eldes på samme måte som de gamle steinene. Årsaken er at gamle norske, teglstein ofte var litt flekkete og "skitne" i utgangspunktet. De hadde aldri den helt klare naturrøde fargen som moderne naturrød stein har. Dette kan man lese om i denne artikkelen: Er gamle takstein skitne?

Derfor, hvis du må kjøpe ny takstein som ligner originalen, anbefales det at du velger en stein som er engobert eller på annen måte farget for å etterligne gamle stein. De fleste leverandører har ulike rustikke og antikke varianter av taksteinen. Men husk å velge tegl og ikke betong. Betongstein er ikke noen god kopi av gammel teglstein!