Alle tak må vedlikeholdes, også tegltak. Her gir vi noen enkle tips om hvordan man kan forebygge skader, hvordan man kan utbedre skader og litt om vask av takstein.