Skorstein i tegl

Teglsteinspiper er generelt holdbare, trygge og solide piper. En teglsteinspipe uten skader fungerer utmerked som "motor" til ildstedet. Gamle skorsteiner blir imidlertid slitt og bør med jevne mellomrom rehabiliteres. At teglsteinpiper sjelden mures i nybygg i dag er mer et spørsmål om pris og byggeteknikk enn kvalitet.

Pipetoppen

Spesielt utsatt er pipetoppen (den delen som er på taket i friluft). Vær og vind vil med årene tære på pipen, og det vil av og til være nødvendig med reparasjon og ny muring. Den vanligste feilen som blir gjort når piper mures om, er for det første at detaljene rasjonaliseres bort, dernest at de mures for spinkle. Bildet viser eksempel på dette, en nystøpt slank pipetopp fra 2009. Gamle piper var ofte mer omfangsrike. I dag kan vi mure dem slankere, men utseendemessig er ikke det alltid så vellykket. Ta hensyn til det når du fornyer pipen på huset ditt.

Innvendig rehabilitering

Skorsteiner i tegl blir med tiden slitt innvendig, noe som kan føre til dårlig trekk og røykutslag. En klassisk årsak er at man skifter ildsted og endrer plassering av røykrør inn i skorsteinen. Det gamle hullet blir ikke murt skikkelig igjen, og man får et sår innvendig. Den innvendige pussen vil også på sikt forvitre. Dette er ikke bare en fare for dårlig trekk, men det gir også brannfarlige skorsteiner. Enkelte firmaer er eksperter på rehabilitering av skorsteiner, og det anbefales at man kontakter et av disse firmaene for inspeksjon og rehabilitering.