Murstein av tegl er noe av det mest holdbare bygningsmaterialet vi har. Tenk bare på den kinesiske mur – bygget i tegl for over to tusen år siden. Men en teglkonstruksjon trenger likevel jevnlig vedlikehold, enten det er en vegg, brannmur eller pipe. Ser du noe unormalt bør du kontakte fagfolk for videre kontroll og eventuelt utbedring. 

Er muren i dårlig forfatning eller skadet bør man først og fremst finne årsaken til skaden. Skyldes skaden vannlekkasje eller bare naturlig slitasje? Førstnevnte kan man gjøre noe med. Andre årsaker kan være feil mørtelsammensetning, sterk uttørring av pussen eller feil overflatebehandling. Da kreves reparasjon.

Vedlikehold av fasadetegl

Det som over tid svekkes i en teglfasade er fugene. Disse må av og til skiftes. I praksis kan det gjøres på følgende måte:

  • Fres ut ca. 20 mm med gammel fuge slik at ny fuge får godt feste
  • Børst muren ren for støv og løs fuger. Bruk eventuelt murvask
  • Spyl fugene med en vanlig hageslange. Dette gir bedre heft
  • Bland mørtelen som anvist
  • Bruk et brett og dytt inn ny mørtel med en murerskje for fuger. Bruk håndkraft og unngå luftbobler mellom ny og gammel mørtel
  • Tett igjen de horisontale fugene først - deretter de vertikale
  • Børst muren ren

En film som viser fremgangsmåten, den er lett å forstå selv om språket er nederlandsk: