Kategori: Teglverk

  • Åsterud gårdsteglverk

    Åsterud gårdsteglverk i Nakkerud var i drift midt på 1800-tallet. Det har i hvert fall vært i drift i perioden 1850-1853. Det ble drevet i forbindelse med Ringerike Nikkelverk. Teglverket averterte bl.a. etter en stryker i 1853. Kilde: Kaare Fleten

  • Åsland teglverk

    På Åsland (Aasland) i Time kommune skal det ha vært et taksteinverk fra 1836. Kilde: Eggebø, Aksel, & Frafjord, Daniel. (1987). Det begynte med leir : leirindustriens historie på Sandnes gjennom 200 år. Stavanger: Dreyer bok. (Side 25).

  • Åserud teglverk

    Aaserud teglverk ble grunnlagt i 1884 og satt i drift i 1896 etter initiativ fra dr. E. T. S. Kamstrup. I begynnelsen var årsproduksjonen på rundt tre millioner murstein samt noe takstein, og de første 20 årene var også drensrør en betydelig del av produksjonen. Mursteinene ble brent av leire som ble tatt ut på…