Kategori: Annen ovn

  • Lura teglverk limit (Luraverket)

    Lura teglverk limit var det syvende og siste teglverket som ble satt i gang på Sandnes. Det skjedde i 1900. Verket lå like ved sjøen rett sør for Somaneset, på den gamle grensa mellom Høyland og Sandnes – nå Strandgata 147. Eiendommen er utskilt fra Lura og er sammensatt av deler av bruksnumrene 2, 8,…

  • Levanger teglverk

    Levanger teglverk ble etablert i 1898. Hvor lenge det eksisterte er usikkert, men det var et lite teglverk som trolig ble nedlagt etter kort tid. En notis i Teknisk Ugeblad No. 9, 1898 er kommet inn fra Levanger 22. februar 1898: Nyt teglverk. I disse dage er her dannet et aktieselskab for fabrikation af teglsten.…

  • Krogen teglverk

    Krogen teglverk ble anlagt i 1780-årene av Salve Olsen. Han hadde da konstruert en «Ovn hvori kan brendes 8000 Tag og Muursteen». Etter søknad til Landhusholdningsselskabet i København i 1787 ble han premiert med 20 riksdaler for denne konstruksjonen. Premien fra Landhusholdningsselskapet viser at Salve var en mann med gode kunnskaper om teglverksbrenning. Denne kompetansen…