Kategori: Kasseovn

  • Åsterud gårdsteglverk

    Åsterud gårdsteglverk i Nakkerud var i drift midt på 1800-tallet. Det har i hvert fall vært i drift i perioden 1850-1853. Det ble drevet i forbindelse med Ringerike Nikkelverk. Teglverket averterte bl.a. etter en stryker i 1853. Kilde: Kaare Fleten

  • Åsland teglverk

    På Åsland (Aasland) i Time kommune skal det ha vært et taksteinverk fra 1836. Kilde: Eggebø, Aksel, & Frafjord, Daniel. (1987). Det begynte med leir : leirindustriens historie på Sandnes gjennom 200 år. Stavanger: Dreyer bok. (Side 25).

  • Åsa teglverk II

    Det lå et par teglverk på Åsa. Et av dem lå nærmere Sundvollen.