Kategori: Ringovn

  • Åserud teglverk

    Aaserud teglverk ble grunnlagt i 1884 og satt i drift i 1896 etter initiativ fra dr. E. T. S. Kamstrup. I begynnelsen var årsproduksjonen på rundt tre millioner murstein samt noe takstein, og de første 20 årene var også drensrør en betydelig del av produksjonen. Mursteinene ble brent av leire som ble tatt ut på…

  • Årum teglverk

    Årum teglverk var det øverste av verkene på Borgesiden. Det lå på Årum, omtrent tvers over elven for Borregårds kaianlegg. Det ble bygget i 1898 med gårdbruker Herman Jakobsen som disponent. Han eide også tomten og leirfeltet. Jakobsen drev for øvrig også et granittbrudd på eiendommen sin. Også dette verket hadde produksjon av murstein, takstein…

  • Øvre Nøkleby teglverk (Falcheverket)

    Verket ble anlagt av megler A. J. Hansen omkring 1855. Verket var nær nabo til Evje teglverk, bare Evjebekken rant imellom. Leira tilhørte samme lagringene som ved Evje, med samme høye kvalitet. I 1863 kjøpte Michael Falch verket. Dette var en begivenhet som kom til å sette dype spor etter seg i teglindustrien i Glommadistriktet.…