Kategori: Sammenslutninger

  • A/S Vormen forenede teglverker

    Fra 1890 og frem til 1900, under høykonjunkturen for teglverkene, ble det anlagt tre verk i Eidsvoll (fra før hadde man Eidsvolls Værks teglverk): Disse tre verkene ved Vorma, som til sammen hadde en kapasitet på ca. 11 millioner enheter, ble i 1900 slått sammen til ett selskap: A/S Vormen forenede teglverker, med kammerherre Haaken…

  • A/S Norsk Tegl

    A/S Norsk Tegl var et merkenavn og felles firmanavn for Alna teglverk og Bratsberg teglverk fra 1986 til 1997. Bakgrunnen var at det tidligere firmaet AS Norsk Leca, den gang eid av Norcem, fusjonerte med Alna teglverk 1. januar 1977 og overtok driften av Bratsberg teglverk 4. juni 1984. Disse virksomhetene ble i 1986 registrert…

  • A/S Nabbetorp teglverk

    Aksjeselskapet Nabbetorp teglverk ble etablert av Hans og Christian Gaaserud i 1897. Nabbetorp teglverk hadde de fått med på kjøpet da de kjøpte Nabbetorp hovedgård i 1892. Gudeberg teglverk bygde de selv i 1899. Aksjeselskapet besto derfor av følgende to verk: Aksjekapitalen var 100.000 kroner. Som disponent ble ansatt Ragnvald Herseth. Aksjeselskapet (og dermed begge…