Kategori: Sammenslutninger

  • A/S Graverens teglverk

    Teglverket i Graveren (opprinnelig Østraadts Teglværk) startet allerede i 1852, men ble etablert som aksjeselskap i 1877. Navnet ble da A/S Graverens teglverk. Etter utbygging og oppkjøp eide de etter hvert følgende verk:

  • A/S Gann-Graveren (Sandnes Tegl AS)

    1. januar 1976 fusjonerte A/S Graverens teglverk og A/S Ganns potteri- og teglverk. To av de eldste bedriftene i Sandnes sluttet seg dermed sammen, førstnevnte grunnlagt i 1852, sistnevnte grunnlagt i 1873. De opprinnelige selskapene hadde drevet teglverk kontinuerlig fra starten. Det nye aksjeselskapet fikk en aksjekapital på kr. 4.200.000 etter oppskriving til gjennomsnittlig 350…

  • A/S Fredrikstad forenede teglverker (f.f.t)

    Ved Glommas utløp mellom Sarpsborg og Fredrikstad var det på begynnelsen av 1900-tallet om lag førti teglverk i drift. Men markedet for teglstein var på denne tiden kraftig redusert på grunn av boligkrakket i Kristiania i 1899. Samtidig konkurrerte teglverkene seg imellom, med det resultat at alle fikk problemer. I 1909 sluttet derfor de fleste…