Kategori: Tunnelovn

  • Rakkestad teglverk (Bodals teglverk)

    Rakkestad teglverk hører til de mange som ble startet i det store teglverksrushet i Østfold i 1899. Men det fikk en gunstigere utvikling enn de fleste andre. Da sammenbruddet kom på byggemarkedet i Christiania i 1900, bukket mange teglverker under, men Rakkestad teglverk overlevde og utviklet seg til en sunn og god bedrift. Man hadde…

  • Nordby Hepa

    I 1941 kjøpte et interessentskap, Nordby Hepa, tomt av Nordby Bruk til bygging av en mursteinsfabrikk etter engelsk mønster, den såkalte tørrpressingsmetoden. Leira ble først tørket og malt til pulver, deretter presset under stort trykk til murstein. Som rimelig var hadde man ikke adgang til innkjøp av engelsk presse under krigen, så pressingen foregikk på…

  • Nes teglverk (Åndalsnes)

    Nes (Næss) teglverk ble opprinnelig startet av lesjingen Hans Hage rundt 1860. Dette var et lite verk som han drev en kort periode, neppe lenger enn til 1870. Gården forfalt, og ble i 1877 solgt til Iver Andreassen Grøtta. Han etablerte allerede i 1880 et nytt teglverk med ringovn. Iver (Grøtta) Nes fikk tidlig økonomiske…