På grunn av boligspekulasjon og boligutbygging i Oslo på slutten av 1800-tallet ble det bygget teglverk over en lav sko i denne perioden. Bare i Fredrikstad ble det reist 22 teglverk i 1890-årene og hele 9 stykker i 1899.