Dahler (Dahlen) teglverk

Dahler teglverk ble anlagt i 1874/1875 på gården Dahler, straks nedenfor Ryggkollen, av Nikolai Thomle og hans svoger Christian Forseth på Langesø. På Dahler var det fra før et mindre gårdsteglverk, som var nedlagt.

Nå ble det bygd en moderne ringovn med 20 kamre, den gang den største i distriktet. Verket ble anlagt for en produksjon av ca. 2 millioner murstein og 1/4 millioner takstein. Men produksjonen ble ikke så stor de første årene. I motsetning til de andre verkene i Drammensdistriktet, som kun produserte håndbanket murstein, skulle man på Dahler forsøke å lage murstein på maskiner av dansk fabrikat, forholdsvis små og enkle innretninger. Forsøket mislyktes totalt, idet leiras kvalitet ikke egnet seg for den slags maskiner. Man måtte legge om til tradisjonell håndbanking.

Verket ble snart omgjort for håndforming, men det fikk ikke lang levetid. I 1880 brente det vesentligste av verket ned. Først i 1890 ble verket bygd opp igjen av et interessentskap, bestående av urmaker Olaf G. Møller og brødrene Anders og Hans Narverud, med sistnevnte som disponent.

I 1897 solgte Møller og Anders Narverud sine andeler (2/3 av totalen) til interessentskapet Stormoen teglverk. Hans Narverud fortsatte driften som disponent og medeier. (Andre kilder sier at Ivar Bjerknes, sønn av Thomas, ble disponent for begge). Kjøpesummen for de to andeler var kr. 48.000. I slutten av 1890-årene brant en del av verket, men ble straks bygd opp igjen.

I slutten av 1890-årene var det «jobbetid» og stor byggevirksomhet, særlig i Christiania. All stein som kunne skaffes gikk dit. Dahler teglverk ble satt i stand og utvidet endel så produksjonen i tre år ble forholdsvis stor, vel 2,5 millioner årlig, hvorav 3/4 murstein og resten takstein og drensrør.

I en fotnote bemerker Hans Jensen:

Her i distriktet ble det særlig «jobbet» i anlegg av nye teglverker, hvor det medgikk en masse murstein. De gamle verkene hadde derfor i et par år gode kunder i disse nye verker, men det kunne selvsagt ikke gå i lengden og «krakket» kom derfor også snart, nemlig høsten 1899. Det må nærmest betegnes som tragikomisk, når der i siste halvdel av 1890-årene i det nærmeste distrikt omkring Drammen, ble anlagt ikke mindre enn 13 nye teglverker. Av disse er nu tilbake kun fire, de andre er litt efter hvert nedrevet eller nedbrent, efter å ha vært i drift et år eller to. Enkelte kom endog ikke i drift.

I 1908 anskaffet man en taksteinpresse til fremstilling av flat takstein av en ny modell. Trolig fredrikstadpressen.

I 1916 ble Dahler teglverk solgt for kr. 75.000 til et aksjeselskap med grosserer Stensby som disponent. Aksjekapitalen var kr. 80.000. Etter endel gode år under krigen gikk det snart tilbake med driften.

I 1927 ble det overtatt av konditor Gustav Bøhm, som drev det i 1928, inntil det brant ned kort før jul samme år. Sitat Østlands-Posten 17.12.1928: «Inatt er Dahlen teglverk på Nedre Eiker nedbrent. Det bestod av to bygninger og eiedes av bakermester Bøhm, Drammen. Skaden anslåes til bortimot 100 000 kroner. Årsaken til ildens opkomst er ukjent.» Det ble ikke bygd opp igjen. Antallet ansatte var 45-50 mann i sommermånedene.

Kilde: Johnsen, N. (1914). Nedre Eker. Kristiania


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *