Elset teglverk

Elset teglverk lå på nordsiden av Fjærekilen 1,5 km vestenfor Fjære Gård. Eierne av verket var ingeniør Johan Christie og hans bror, proprietær Benj. C. Christie. Det står at teglverket har et «udmerket Lertag og bekvem Kommunikation saavel fra egen Brygge som ad gode Veie.»

Det var oppsatt tidsmessig teglovn, ventilasjonsovn av ny konstruksjon, tørkehuser og arbeiderbolig. «Driften som agtes satt i gang til Sommeren, vil for det første væsentlig komme til at omfatte Teglsten af nyeste Model.»
Det er alt L. A. Coll har å berette om Elset teglverk da hans bok, «Skiensfjordens Industri» kom ut i 1900; det samme året lavkonjunkturen rammet landet med stor kraft, noe som ikke minst rammet teglindustrien. A. Westlund har fortalt at driften ved Elset ble forsøkt gjenopptatt i 1920-årene uten at forsøket lyktes.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *