Fartangen teglverk

Fartangen teglverk i Skien ble trolig etablert av Marcus Barnholdt (1755-1826). Barnholdt var borger av Skien by, hvor han fikk borgerbrev som kjøpmann 7. oktober 1793. Teglverket sto oppført på matrikkelnummer 376 i Skien. Når teglverket startet opp er usikkert. Første gang verket er funnet skriftlig omtalt er i et dokument vedrørende bortleie av hugstplass fra Barnholdt til Løvenskiold-Fossum, datert 1. august 1814.

Etter Barnholdts død solgte hans enke i 1833 eiendommen med verket til byfogd Nicolai Benjamin Cappelen. Cappelen drev teglverket fram til sin død i 1866. Verket ble deretter solgt til bryggerieier Eduard Otto Jonassen. Under Jonassen vokste teglverket raskt. Gjerpen bygds historie, bind II av Terje Christensen, angir disse tallene: I 1870 var verket på Fartangen oppe i en produksjon på 48.667 takstein og 47.340 murstein. Til sammenligning anføres at i 1833 var den samlede produksjon for 11 teglbrennerier i nedre Telemark og Bamble på 70.000 takstein og 51.000 murstein.

Ved Eduard Jonassens død i 1893 overtok sønnene Elias og Paulus Jonassen driften. I 1896 ble Paulus Jonassen eneeier, og i 1900 ble eiendommen solgt til selskapet Fartangen Interessentskab. På denne tiden var trolig teglverksdriften avviklet.

Det finnes i dag spor ett bruhoder på begge sider av Falkumelva. Det var opprinnelig Teglverksbrua – Jonassens Bru – en trebru som hadde vippeklaff.

Kilder:


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *