Jørgen Martinus Olsen Helgerud var fra Nedre Eiker. Sin første kontakt med teglindustrien fikk han allerede i barneårene, i produksjon av takstein ved Solberg Teglverk. Han gikk amtskole og handelsskole i Drammen og gikk senere ved teglmesterskolen i Svedala. Han fikk også et stipend for en reise til Tyskland.

Helgerud ble bestyrer ved Sandefjord Teglverk i slutten av 1890-årene, og i 1902 begynte han som bestyrer ved Vårdal Teglverk i Sunnfjord med en lønn av kr. 125 pr. måned. Samtidig satt han i styret i Helle Teglverk 1902-1907. Da Helle teglverk gikk konkurs i 1907, kjøpte Helgerud teglverket, moderniserte produksjonen og driften i leireuttaket med bl.a. gravemaskin. I perioden 1907 til 1909 dreiv Helgerud også Lillo Teglverk i Christania. Sønnen Rolf Sigurd Helgerud (fødd 1913) tok over som styrar av Helle teglverk tidlig på 60-talet og var bestyrar fram til avviklinga av drifta i 1978.

I årsberetningen for Helle Teglverk for 1907 står det: «Driftsbestyrer Helgerud, der har ledet værkets arbeide i de siste fem år på en meget tilfredsstillende måte, fratrådte Helgerud begynte da som bestyrer ved Lillo Teglverk på Grefsen ved Christiania." (Zakariassen "Teglindustriens historie"). 

I juni 1940 kjøpte Helgerud også A/S Vormen forenede teglverker. Ledelsen og driften av verkene ble overtatt av sønnen, advokat Olbjørn Helgerud. I 1945 ble Olbjørn Helgeruds fetter, Leif Aadne, bestyrer for Vormen forende Teglverker, en stilling han hadde til nedleggelsen i 1969.

Last ned nekrolog fra 1962.

Se også Helle Kulturverk.