Graverens teglverk nr. 3 (Ullendals)

Ullendals Teglverk ble anlagt i 1860 og lå i den daværende Austråttbakken. Grunnleggerne var Søren, Evend, Christian og Marthin Austraat. Det var et gammeldags anlegg med åpen ovn.

Foto: Anders Beer Wilse 1922 / Norsk Folkemuseum

I boken Det begynte med leir av Eggebø og Frafjord står det:

Ullendals Teglverk ved Veisvingen under Austraatbakken anlagdes i 1860. … Det havde i Førstningen flere Vanskeligheder at kjæmpe med, dels økonomiske og dels af den besværlige Adkomst til Sjøen hvortil der anlagdes en udfylt Vei, med Stenmure paa Siderne, udover hele Fjæren fra de yterste Huse i Graveren til Aurbakken, hvor der anlagdes Kaibrygge. Søren indløste snart Christian og Marthins Parter, medens Evend beholdt sin 1/4. Denne var senre paa et Interessentskab, der eiede det i Ottendeparter. I 1882 kjøbte Jakob Jørgensen hele Verket og drev det i 9 Aar, til han i 1891 solgte det til Svend M. Østraat, og 10 Aar senere solgte han det til Aktieselskabet «Graverens Teglverk», hvoraf det nu i ombygget og med Ringovn, moderniseret Form, er bleven en Bestanddel, og har ophør at være eget Firma.

I 1901 ble verket kjøpt av A/S Graverens teglverk og ble deres verk nr. 3 fordi Graveren noen år tidligere hadde bygget sitt verk nr. 2 et stykke lenger nord. De tre verkene het i en kort periode Graveren og Ullendals Teglverk, men «for å spare skjøtningsomkostninger» ble navnet forandret til Graverens Teglverk.

Graverens Teglverk besto etter hvert av:

Ved fusjonen med Ganns og byggingen av det store moderne verket i 1976, ble alle de gamle verkene revet. Les mer om A/S Gann-Graveren etter fusjonen 1. januar 1976.

Kilder:

  • Eggebø, Aksel, & Frafjord, Daniel. (1987). Det begynte med leir : leirindustriens historie på Sandnes gjennom 200 år. Stavanger: Dreyer bok.
  • Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.

Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *