Greåker Teglverk A/S

Se Sannegaard teglverk for det eldste teglverket på Sanne gård. Denne artikkelen omhandler det siste teglverket.

Sanne og Solis nye eiere ville utnytte leirforekomstene på Greåkereiendommene, og i oktober 1897 ble det besluttet å bygge et teglverk med en kapasitet på fem millioner stein årlig. Litt senere ble denne øket til det dobbelte ved byggingen av en ekstra ovn. Dermed hadde man egentlig to teglverk; Greåker Nordre og Greåker Søndre.

Totalkostnaden for verkene var ca. 265 000 kroner. Det ble produsert murstein, takstein og drensrør. Begge verk hadde ringovner og strengpresser, men taksteinen ble formet for hånd.

Verket nådde aldri den stipulerte produksjon. Teglverksindustrien opplevde ved århundreskiftet et knusende krakk ved at byggevirksomheten i hovedstaden plutselig opphørte. Konkurransen var dessuten blitt enorm etter at verkene stod reist praktisk talt vegg i vegg langs Glomma. Mange av dem ble nedlagt, nesten før de var kommet i gang. Sanne og Soli holdt imidlertid sitt gående ennå en tid. Noen år brakte det små overskudd, men like ofte det motsatte.

Brennstoff fikk det i møllen fra stavsagen ved siden av, ellers ble det jo også en del avfall til overs ved Solibruket. 1907 brakte et større underskudd, og i 1908 lå driften helt nede. (Enkelte kilder sier at verket ble revet etter århundreskiftet og at Greåker Cellulosefabrikk ble reist på tomten i 1905.)

Selskapet ble tidlig interessert i en sammenslutning av teglverkene i distriktet. Da det i 1909 kom andragende fra en ny sammenslutning (A/S Fredrikstad forenede teglverker), om å drive teglverk på Greåker i 50 år mot en del aksjer i det nye selskap, slo Sanne og Soli til. Denne servitutt heftet også på eiendommen etter at den samme år ble solgt til cellulosefabrikken.

Kilde:

  • Opstad, Lauritz. (1943). Sanne og Soli: Skandinavias største sagbruk. Oslo: Aschehoug.
  • Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer
  • Eliassen, Sven G. (1983). Tune 1800-1930. Tune kommune

Opstad og Zakariassen har litt ulike fortellinger om Greåker teglverk. Zakariassens beretning i Teglindustriens historie sier:

Greåker Nordre og Greåker Søndre Teglverker lå der hvor Greåker Cellulosefabrikk etterhvert lå, og opp mot tomten til Sarpsborg Mekaniske Verksted. Det ble startet i 1890-årene av interessenter fra distriktet omkring. Det ble produsert murstein, takstein og drensrør. Begge verk hadde ringovner og strengpresser. Taksteinen ble formet for hånd. Ved århundreskiftet ble verkene overtatt av Sanne & Soli Brug. Verkene ble da slått sammen til ett verk under navnet: Greåker Teglverk A/S. Etter århundreskiftet ble verket revet, og Greåker Cellulosefabrikk ble reist på tomten i 1905.


Publisert

i

,

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *