Haavselvens (Håve) teglverk

En gang rundt år 1850 ble det bygd et teglverk på Nord-Håve. Verket lå på nordsiden av Håvselva – på østsiden av vegen der eiendommen Hofstad ligger.

Vi har få beretninger om dette verket, men en kjøpekontrakt fra 8. februar 1866 gir noen holdepunkt. Verket hadde på det tidspunktet to eiere, Johannes Fredriksen Håve og lærer Olai Olsen på Skjerve. Olai Olsen solgte sin del til proprietær Jens Lessø Fabricius Angell som til 1864 var eier og bruker av Rustgården på Nesset. Da Angell solgte Rustgården i 1864 og gikk over til å være kårmann på Rustgården, var han bare noe over førte år. Da han døde i 1904 var han fremdeles eier av teglverket. Det ligger nært å tro at eieren av verket også hadde ansvar for den daglige driften, men dette er bare en antagelse.

Den 27. juli 1906 gav lensmann Krogh attest for at J. L. F. Angell var den siste og eneste innehaver av Haavselvens teglverk. Verket var på den tid revet og tomta ryddet. Dødsboet var avsluttet ved skifterettet 14. august 1906.

Kilde: Skog Historie X. Midt-Skogn 2. (2005) Nemda for Skogn Historie, Midt-Skogn.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *