Helgeland teglverk (Vefsn)

Helgeland Teglverk lå om lag en kilometer fra Holandsvika stasjon å sydsiden av elven Drevja, ca. 15 km fra Mosjøen. Initiativtagere i foretaket var fra Holandsvika, Hermod Bjøru og Ivar Pettersen. Det konstituerende møtet ble holdt 9. april 1955.

Foto: Helgeland Arbeiderblad

I september 1959 ble den første steinen produsert, og den gikk til telegrafbygget som var under oppførelse i Mosjøen. Ingeniør Arne Claudi, tidligere Spikkestad Aktieteglverk, sto for prosjekteringen av anlegget. Han var også bedriftens første direktør.

Den store industrireisningen virket stimulerende på jordbruket, slik at initiativtagerne regnet med et betydelig salg av drensrør i distriktene. Det bør tilføyes at Industridirektoratet hadde vel så store forhåpninger til salgsmulighetene som initiativtagerne. Det skulle imidlertid vise seg at avsetningsmulighetene var overvurdert, og i slutten av 1963 gikk verket konkurs etter fire års drift. Det var da den første teglverk med tunnelovn som gikk konkurs i Norge.

Vefsn Teglverk fra 1964

Teglverket ble overtatt av Innherad teglverk og driften ble tatt opp igjen høsten 1964. Verket gikk da under navnet Vefsn Teglverk AS.

I juli 1971 omtaler Helgeland Arbeiderblad konkurs ved Vefsn teglverk. Stedlig leder Arne Holand beskrev konkursen som uforståelig. Han fortalte om stor aktivitet og problemer med å effektuere alle bestillinger. Eier den gang var Innherad Teglverk, Verdal, og styreformann Arne Voll omtalte situasjonen stikk motsatt; gjeld og store avsetningsvansker.

Orfører Arne Aalbotsjord var svært kritisk til å bidra til ny redningsaksjon: – Tidligere, da bedriften bar navnet Helgeland Teglverk, var det kommunene Elsfjord, Drevja og Mosjøen som hadde aksjemajoriteten. Så kom konkursen i 1963. Aksjekapitalen røk den gangen. Så var det at Innherad teglverk kom inn i bildet. Jeg tror ikke det går å drive lønnsomt i kommunal regi hvis det ikke går i privat, sa Aalbotsjord i 1971.

Men Innherad teglverk satset videre på driften ved Vefsn teglverk. Men 29. september 1977 var det endelig slutt. Gjelda var kommet opp i en million kroner og bedriften ble slått konkurs.

Bedriften ble i 1978 solgt til en trelasthandler i Mosjøen. Han hadde planer om å nytte anlegget i tilslutning til sitt eget anlegg i Mosjøen. Maskiner og inventar ble demontert og fjernet.

Kilder: Gamle bilder i midten. (Are A)


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *