I Hedemarken fogderi var det i 1819 registrert to teglverk i Løten; ved Dyri og Tofsrud.

Som på de fleste stedene i landet på den tiden var disse små teglverkene anlagt i tilslutning til gårdsdrift eller annen virksomhet, som f.eks. sagbruk og mølledrift.

FylkeHedmark
KommuneLøten
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1800-tallet (?)
Beliggenhet