Rundt Trondheimsfjorden og ellers i Trøndelag er det svært rike leirforekomster. I tillegg er leira i Trøndelag er spesielt tykk, og tykkes i Værnesområdet der elva har munnet ut i to-tre tusen år. Enkelte steder finnes det leire i 200 meters tykkelse før man når fast fjell.

Det er spesielt områdene rundt Trondheimsfjorden som er rike på leire. Både Steinkjer og Stjørdal har vært store teglprodusenter i Trøndelag. Stjørdal er i tillegg kjent for sin keramikkproduksjon. Her var leiren spesielt fin. Det siste og mest moderne verket lå i Verdal.

 

 

Search:
Teglverk Etablert Nedlagt Kommune Beliggenhet Merknad
Schmettaus teglverk 1800 (ca) 1819 Trondheim
Vest-Snaasa teglverk AS 1800-tallet(?) 1920-tallet(?) Snåsa
Mosbroen teglverk 1860 1920 Snåsa
Granabroens teglverk 1800-tallet 1915 Snåsa
Forbregdsaunet teglverk 1782 1800-tallet(?) Verdal
Hallem Vestre teglverk 1860-tallet 1880-tallet(?) Verdal
Teglverket på Landstad og Vist 1862 1800-tallet(?) Verdal
Minsåsverket 1861 1912 Verdal Nord-Minsås
Bunes teglverk 1861 1920 Verdal Leksdal
Haavselvens (Håve) teglverk 1850 (ca) 1906 Levanger Skogn
Spillum teglverk & rørfabrik 1800-tallet? 1910 (ca) Namsos
Rostad gårds teglverk 1830 (ca) 1860 (ca) Inderøy Verkensmyra Gårdsteglverk
Værnes teglverk 1825 (ca) 1870(?) Stjørdal
Trondhjems aktieteglverk 1890 (1277) 1970 Trondheim Ringovn (fra 1868)
Trana teglverk 1899 1970 Steinkjer Ringovn
Teglverket på Naust (Reinskloster) 1770 1866 Rissa
Teglverket på Huus 1700-tallet 1770 Stjørdal
Tangen bruk og teglverk (Stjørdal) 1740-årene 1960-årene Stjørdal Ringovn
Strinden teglverk 1899 1970-årene Trondheim Strinda Ringovner (2 stk)
Strinden gamle teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet Trondheim Strinda Gårdsteglverk
Steinkjergården teglverk 1853 1868 Steinkjer Gårdsteglverk
Stadsbygd teglverk (Fosen teglverk) 1900 (?) 1950-årene Rissa? Stadsbygd Ringovn
Rødde/Lånke teglverk 1805 1800-tallet Stjørdal
Ryan teglverk I 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Steinkjer Sparbu
Ryan teglverk II 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Steinkjer Sparbu
Reppe teglverk og kalksandstensfabrik 1889 1914 (ca) Stjørdal Hell Ringovn
Ranheim teglverk 1898 1916 Trondheim Strinda Ringovn
Nidaros teglverk 1899 1925 Trondheim Lille Lade, gnr. 2 bnr. 2
Mæle/Ree teglverk 1860 1883 Stjørdal
Lundamo (Lundemo) teglverk 1850 1965 Melhus Horg Ringovn (fra 1860-tallet)
Levanger teglverk 1898 1900 (?) Levanger
Laup teglverk 1897 1956 Steinkjer Stod Ringovn
Kvam teglverk 1856 (ca) 1800-tallet Steinkjer
Hommelvik teglverk 1800-tallet 1910 (?) Malvik Hommelvik Ringovn (fra 1899)
Innherad teglverk 1959 1984 Verdal Stiklestad Tunellovn
Ilsviken teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet Trondheim Gårdsteglverk
Hell teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Stjørdal
Haug teglverk 1800-tallet 1800-tallet Steinkjer
Hafstad teglverk 1800-tallet 1800-tallet Steinkjer
Vekre teglverk 1800-tallet 1800-tallet Steinkjer Sparbu
Øvre Mære teglverk 1830-årene 1908 Steinkjer Sparbu
Lånke teglverk 1800-tallet (?) 1950-tallet (?) Stjørdal Ringovn
Trana gårdsteglverk 1852 (1853) 1890-årene(?) Steinkjer Gårdsteglverk
Forfang teglverk 1800-tallet 1800-tallet Steinkjer
Dahl teglverk 1853 1800-tallet Steinkjer
By teglverk 1847 1800-tallet Steinkjer
Baklandet teglverk 1277 1970 Trondheim Ringovn (1868)
Trøndelag