Kontoret for belgisk murstein

Etablert: 1947 – Avviklet: 1950

Kontoret for belgisk murstein eksisterte bare i tre år, fra årsskiftet 1947/1948 til utgangen av 1950. Kontoret hadde ansvar for anskaffelse, transport, lagring og salg av belgisk murstein til bruk i gjenreisningen av Norge etter okkupasjonen.