Mur-sentret

Etablert: 1975 – Avviklet: 2007

På 1970-tallet opprettet Teglverkenes forskningsinstitutt kontakt med Norske Murmesteres Andelslag. Utover høsten 1974 og videre inn i 1975 utviklet samarbeidet seg til tanken om å opprette en felles organisasjon for alle aktører innen murbransjen, så vel produsenter som utøvere. Erfaringer fra våre naboland viste at slike løsninger hadde ført til positive resultater, og en studiereise til USA høsten 1974 gav støtet til etableringen av Mur-Sentret i Norge.

Mur-Sentret ble etablert 14. mai 1975 av følgende samarbeidspartnere:

  • Alna og Bratsberg Teglverk (til 23.06.1975 – frem til TFI ble medlem)
  • Teglverkenes Forskningsinstitutt (fra 23.06.1975)
  • AS Norsk Leca
  • Norsk Murerforbund
  • Norske Murmesteres Andelslag
  • Norske Murmesteres Landsforening

Som en følge av dette ble Teglverkenes Forskningsinstitutt omorganisert. Informasjons og FOU-virksomheten ble overført til Mur-Sentret. Bransjeforeningsvirksomheten ble videreført i en ny organisasjon, Norges Teglindustriforening. Denne foreningen ble fra 01.01.1976 stående som teglindustriens medlem i Mur-Sentret. Bladet Tegl ble omlagt til å bli et faglig organ for murbransjen. Tittel ble «Mur – tidsskrift for arkitektur og byggeteknikk».

Som daglig leder av Mur-Sentret ansatte man Kjell Kogstad, daværende direktør i Norske Murmesteres Andelslag.

Mur-Senteret spilte en sentral og viktig rolle for murbransjen i mange år fremover. Men over på 2000-tallet ble den mindre viktig og ble til slutt oppløst i 2007.

Videreføring

Etter oppløsning av det Mur-Sentret (1975-2007) har tidligere daglig leder Morten Langvik etablert Mur-Sentret AS, stiftet 1. november 2006. Formålet er å fortsette å tilby servicetjenester overfor byggebransjen innenfor murerfaget, herunder rådgivningstjenester, forlagsvirksomhet, forvalte kunnskap og eiendeler samt hva herved står i forbindelse.