Norges teglindustriforening

Etablert: 1976 – Avviklet: 2007

Norges Teglindustriforening ble opprettet 1. januar 1976. Det var en bransjeforening for teglindustrien, opprettet som en følge av at Teglverkenes forskningsinstitutt (1952-1975) ble en del av Mur-Sentret i 1975.

Formann i foreningen var på slutten av 1970-tallet adm. direktør Jakob Wiig-Hanssen, mens sekretariatet besto av instituttleder Esben Madsen. Adressen til foreningen var Nedre Vollgate 1 i Oslo.

Teglindustriforeningen var på mange måter en gjenopprettelse (reaktivisering) av Den norske landsforeningen for teglverker (1917-1959).

Norges teglindustriforening hadde samme adresse som Mur-Sentret, og det antas at foreningen ble avviklet samtidig som Mur-Sentret i 2007.

Oppgaver for Teglindustriforeningen skulle blant annet være:

  • Kontakt med myndighetene vedrørende næringspolitiske spørsmål, prispolitikk, bransjeråd og standardiseringsarbeid
  • Innsamling og utarbeidelse av statistisk materiale
  • Kontakt med internasjonale, samarbeidsforeninger (NST, TBE, AEC)
  • Opplæringsvirksomhet internt i bransjen
  • Samarbeid med Mur-Sentret
  • Bokholderi og regnskapsrutiner
  • Koordinering av FOU-virksomhet i bransjen som ikke lå under Mur-Sentrets arbeidsområde