Teglkontor for informasjon og reklame

Etablert: 1952 – Avviklet: 1975

Den delen av Teglverkenes forskningsinstitutt (1952-1975) som stelte med informasjon gikk under navnet «Teglkontoret», men med felles styrende organer. Da Mur-sentret (1975-2007) ble etablert 14. mai 1975 ble denne delen overført dit, og kontoret ble lagt ned.