Teglverkenes arbeidsgiverforening

Denne foreningen vet vi lite om. Det var trolig en avdeling eller et medlem av Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.) eller Norges Industriforbund. (Forløperne til NHO).