De sju teglverka i Sandnes

I Rogaland er det spesielt Sandnes som er kjent for sin teglverks- og pottemakerindustri. Leirgrunn finnes overalt i byen, de største forekomstene finner man på byens østside. Det hele begynte 28. april 1782 da Kong Christian VII skrev under privilegiet som ga Lauritz Smith Petersen rett til «en tag- og murstenfabrique’s opprettelse ved Sandnes». Teglverket ble etablert i 1783/84 under navnet Sannæs Teil- og Murstensfabrique, eller bare Sandnæs Teglverk.

Etter hvert kom flere til, og man snakket da om de sju teglverka i Sandnes:

Teglindustrien i Sandnes er også preget av O. C. Østraadt. Han kjøpte opp og var eier/deleier i følgende tre teglverk:

I tillegg til at O. C. Østraadt eide de tre teglverkene var han «eier av og korresponderende reder for en rekke fartøyer, drev kull- og koksforretning, importerte glaserte rør og sement og satte i gang et kalkbrenneri i forbindelse med driften av teglverkene.» Han drev også med sildehandel og var i tillegg ordfører i Sandnes i mange år (1898, 1902, 1904, 1906 og 1907). Han døde ugift og barnløs i 1914. Arvingene drev videre under samme firmanavn til 1921 da det ble omgjort til aksjeselskap, O. C. Østraadt A/S.