Fabrikktellingen 1776

I 1776 ble det gjennomført en nasjonal fabrikktelling i Norge. Den ble utført av Industri- og fabrikksekretariatet i Kommersekollegiet. Tellingen var basert på et spørreskjema, og materialet ble sortert etter de fire stiftene Akershuus, Trondhjem, Bergenhuus og Christiansand.

I artikkelen «Fra leire til forbruksvare» nevner Hutchison flere vansker med tellingen. Bl.a. ulik forståelse av definisjonen «fabrikk», mangelfull informasjon fra bl.a. Kristiansand stift og enkelte feilregistreringer. Men de gir likevel et bilde av teglverkenes omfang i perioden.

Nedenfor listes de 44 teglverk som ble registrert.

Akershus

Trondheim

Kristiansand stift

Kilde: Hutchison, Ragnhild. (2007). Fra leire til forbruksvare: Teglsteinens vei til forbruksvare på slutten av 1700-tallet. Heimen, 44, 17.