Jens Kraft 1820-35

Jens Edvard Kraft utga i 1820-35 en Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Der ble det registrert 152 teglverk, det vil si en tredobling fra Fabrikktellingen 1776. Her er noen utdrag:

Del 1: Det søndenfjeldske Norge

Del 2: Det søndenfjeldske Norge

Del 3: Det østenfjeldske Norge

Denne delen tar for seg Bratsberg-, Nedenæs-, Lister og Mandals Amt. Dette tilsvarer Telemark og Agder-fylkene i dag. I dette området registrerer Kraft svært få teglverk, og vi siterer:

Bratsberg Amt
Skien: Af Fabriker ere her … et Teglbrænderie, der leverer gode varer.» (s. 7)

Nedre Tellemarken og Bamble fogderie: «Af Fabrikanstalter ere her forskjellige brændeviinsbrænderier, en Reberbane, nogle Teglværker og et par Kalbrænderier.» (s. 53)

Øvre Tellemarkens Fogderi: Intet teglverk (s. 97)

Nedenæs Amt

Nedenæs Fogderie: «Flere forsøg ere gjorte paa anlæg af Teglbrænderier, men uden held, deels fordi den anvendte Leer ikke har været god og deels fordi man har manglet duelige arbeidere. Her er endnu et par Teglværker, men dere virksomhed er ubetydelig.» (s. 180).

Raabygdelaugets Fogderie: «Egentlige Fabriker har man ikke, og ei engang et Teglværk findes her.»

Lister og Mandals Amt

Christiansand: «Fabrikerne ere … et i 1788 paa Tangen opført Teglværk.»

Del 4: Det vestenfjeldske Norge

Del 5: Det nordenfjeldske Norge

Del 6: Det nordenfjeldske Norge