Langs Oslos elver

Mange av Oslos teglverk vokste frem langs byens elver. Langs Akerselva, Hovinbekken og Alna (Loelva) ligger det god leire som la grunnlaget for fremveksten av teglverkene. Spesielt langs Alna finner vi de store 1800-tallsverkene. Men allerede på 1200-tallet ble det oppdaget god leire i dette området da Haakon V opprettet sitt teglverk i Bjørvika.

Verk langs Akerselva (nedenfra og opp):

Verk langs Hovindbekken (nedenfra og opp):

Verk langs Alnaelven (fra sjøen og oppover):

Brynsverkene

Av og til snakkes det om Brynsverkene. Det vises da til:

Erichsens teglverk

På midten av 1800-tallet var Edvard Martinius Erichsen eier av tre teglverk langs Akerselva: