Nedre Glomma

Nedre Glomma var i årtier kjerneområde for norsk teglverksindustri. Fra slutten av 1800-tallet og frem til 1960-tallet var teglverksindustrien mellom Sarpsborg og Fredrikstad ledende i landet. Ingen andre steder var det høyere tetthet av teglverk. Se eget kart. Og ingen andre steder var det større produksjon av teglstein. Vi kan blant annet nevne at da A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T) ble etablert i 1909 var den Nord-Europas største teglbedrift.

Teglverk langs Glomma

Svært mye av utviklingen i norsk teglindustri startet her. Men det var også her det stagnerte. Den dominerende posisjonen til Fredrikstad forenede teglverker gjorde at de ikke var lydhøre ovenfor moderne teknologi. Da sumperom og tunnelovner kom for fullt etter andre verdenskrig var de gamle bedriftene skeptiske. Dermed tok andre, og mer moderne verk, over på 1960 og 1970 tallet.

Teglverk på nordsiden (Greåker-siden) av Glommas arm mot Borregård, fra vest til øst:

Teglverk på sørsiden av Glommas arm mot Borregård, fra vest til øst:

Teglverk på vestsiden av Glommas arm mot Visterflo, nord til syd:

Teglverk på Glommas vestre elvebredd fra nord til syd:

Teglverk på Glommas østre elvebredd fra nord til syd: