Teglverkskomiteens kartlegging av teglverk

Teglverkskomiteen gjennomførte en kartlegging av landets teglverk i 1947. Følgende 56 teglverk ble registrert:

Østfold (11 verk): Narnte teglverk (F.f.T.), Sorgenfri teglverk (F.f.T.), Nøkleby teglverk (F.f.T.), Tangen teglverk (F.f.T.), Gretnes teglverk (F.f.T.), Borge og Co. teglverk, Årum teglverk, Borregård teglverk, Rakkestad teglverk, Skjeberg teglverk, Ysterudviken teglverk.

Oslo og Akershus (14 verk): Vormen teglverk, Bådshaug teglverk, Hovin teglverk, Alna teglverk, Bryn teglverk, Høienhall teglverk, Kristiania teglverk, Aker teglverk, Nygård teglverk, Drømtorp bruk og teglverk, Ringvold teglverk, Nordby bruk og teglverk, Nordby Hepa, Døhlen teglverk.

Hedmark (2 verk): Spetals verk, Odal teglverk.

Oppland (1 verk): Onsager teglverk.

Buskerud (6 verk): Spikkestad teglverk, Høvik teglverk, Åserud teglverk, Solberg teglverk, Hønefoss teglverk, Fosheim bruk og teglverk.

Vestfold (1 verk): Galleberg bruk og teglverk.

Telemark (1 verk): Bratsberg teglverk.

Rogaland (7 verk): Graverens teglverk I, Graverens teglverk II, Graverens teglverk III, Graverens teglverk IV, Østraadt teglverk, Gann teglverk, Bø teglverk.

Sogn og Fjordane (2 verk): Helle teglverk, Vårdal teglverk.

Møre og Romsdal (1 verk): Nes teglverk.

Sør-Trøndelag (4 verk): Trondheim aktieteglverk, Strinden teglverk, Fosen teglverk, Lundamo teglverk.

Nord Trøndelag (4 verk): Lånke teglverk, Laup teglverk, Tangen teglverk, Trana teglverk.

Nordland (1 verk): Bodø teglverk.

Troms (1 verk): Det nordenfjeldske teglverk AS.